пераразлік крэдыту

Аб пераразліку аннуитетных плацяжоў пры датэрміновым вяртанні крэдыту (Бычкоў А.)

Дата размяшчэння артыкулы: 2016/08/13

Вярхоўны Суд РФ сфармуляваў нявыгадную для банкаў прававую пазіцыю аб тым, што ў выпадку датэрміновага пагашэння пазычальнікам крэдыту выплачаныя ім у складзе штомесячных аннуитетных плацяжоў працэнты па крэдыце падлягаюць пераразлiку.

Сутнасць спрэчкі (Вызначэнне ВС РФ ад 2016/03/01 N 51-КГ15-14) выкладзена (https://clck.ru/9wt5R) у СПС "кансультант +".

Пазычальнік ўзяў у банку крэдыт тэрмінам на 60 месяцаў пад 18,2% гадавых, пры гэтым па ўмовах крэдытнага дагавора выплата працэнтаў выраблялася штомесячнымі аннуитетными плацяжамі. Пазычальнік пагасіў крэдыт датэрмінова за 37 месяцаў і палічыў, што мае права разлічваць на пераразлік выплачаных працэнтаў. Сваю пазіцыю ён аргументаваў тым, што ў складзе аннуитетных плацяжоў большую частку складаюць працэнты за карыстанне крэдытам і нязначную частку сума асноўнага доўгу. У сувязі з гэтым пазычальнік роўнымі плацяжамі на працягу доўгага тэрміну аплачваў большай часткай толькі працэнты. Паколькі пры датэрміновым вяртанні крэдыту тэрмін карыстання ім складае меншы перыяд, то банк, на думку пазычальніка, мае права атрымаць за свае крэдытныя сродкі менш працэнтаў, чым ён фактычна атрымаў.

Раней падобныя спрэчкі заўсёды судамі дазваляліся на карысць банкаў, зыходзячы з наступнага. Пазычальнік шляхам унясення аннуитетных плацяжоў штомесяц гасіў запазычанасць па крэдыту і выплачваў працэнты за карыстанне крэдытам, налічаныя на суму астатку запазычанасці па крэдыту, што ў поўнай меры адпавядае палажэнням арт. арт. 819, 809, 810 ГК РФ.

паняцце "аннуитетный плацёж" вызначана ў п. 2.2 Пастановы Урада РФ ад 2000/01/11 N 28 "Аб мерах па развіцці сістэмы іпатэчнага жыллёвага крэдытавання ў Расійскай Федэрацыі", Дзе паказана, што аннуитетный плацёж — гэта штомесячны плацёж, які ўключае поўны плацёж па працэнтах, налічваецца на рэшту асноўнага доўгу, а таксама частка самога крэдыту, разлічваюць такім чынам, каб усе штомесячныя плацяжы пры фіксаванай працэнтнай стаўцы былі аднолькавымі на ўвесь крэдытны перыяд.

Пры аннуитетном спосабе выплат у дадзеным выпадку пазычальнікі абавязаліся выплачваць усю суму налічаных працэнтаў да канца кожнага аднолькавага перыяду (месяца) працэнтаў і частка сумы асноўнага доўгу, якая вылічалася як розніца паміж сумай плацяжу і сумай налічаных да канца кожнага перыяду адсоткаў. У штомесячны плацёж не ўваходзілі працэнты за ненаступивший перыяд часу, разлік адсоткаў вырабляўся зыходзячы з астатку запазычанасці па крэдыту, фактычнага перыяду карыстання крэдытам і памеру працэнтнай стаўкі, прадугледжанай дагаворам, гэта значыць у дадзеным выпадку налічэнне і спагнанне працэнтаў за перыяд, у якім пазычальнік не карыстаўся крэдытам, не выраблялася.

Пры вынясенні рашэння ў карысць банка суды таксама прымаюць пад увагу, што ўмовы дагавора, у тым ліку ўмовы аб парадку разліку аннуитетного плацяжу, пазычальнікам аспрэчаныя не былі. Ні ў дату падпісання крэдытнага дагавора, ні ў перыяд тэрмiну яго дзеяння пазычальнік не звяртаўся ў банк з якімі-небудзь пярэчаннямі ў сувязі з ўмовамі аб аннуитетных плацяжах (апеляцыйны вызначэнне Ніжагародскага абласнога суда ад 2016/02/25 па справе N 33-720 / 2016). Акрамя таго, сам крэдытны дагавор не прадугледжваў магчымасці пераразліку працэнтаў у выпадку датэрміновага пагашэння крэдыту, не варта яна прама і з-за законам. У гэтым выпадку няма падставаў лічыць, што мела месца фактычная пераплата адсоткаў, паколькі пасля датэрміновага пагашэння крэдыту налічэнне адсоткаў банкам не здзяйснялася (апеляцыйны вызначэнне Санкт-Пецярбургскага гарадскога суда ад 2016/02/10 N 33-2682 / 2016).

Аднак сітуацыя прынцыпова змянілася пасля прыняцця Вярхоўным Судом РФ Азначэнні ад 2016/03/01 N 51-КГ15-14. ВС РФ ўстаў на абарону пазычальнікаў са наступных пазіцый.

Згодна з п. 1 арт. 819 ГК РФ па крэдытнай дамове банк ці іншая крэдытная арганізацыя (крэдытор) абавязваюцца даць грашовыя сродкі (крэдыт) пазычальніку ў памеры i на ўмовах, прадугледжаных дамовай, а пазычальнік абавязуецца вярнуць атрыманую грашовую суму і выплаціць працэнты на яе. Да адносін па крэдытнай дамове прымяняюцца правілы аб дагаворы пазыкі, калі іншае не прадугледжана правіламі гэтага параграфа і не вынiкае з сутнасцi крэдытнага дагавора (п. 2 названага артыкула).

У п. 4 арт. 809 ГК РФ прадугледжана, што ў выпадку вяртання датэрмінова сумы пазыкі, прадастаўленага пад працэнты ў адпаведнасці з п. 2 арт. 810 ГК РФ, ліхвяр мае права на атрыманне з пазычальніка працэнтаў па дамове пазыкі, налічаных уключна да дня звароту сумы пазыкі цалкам або яе часткі.

Прадастаўленне крэдыту па сэнсе Закона РФ ад 1992/02/07 N 2300-1 "Аб абароне правоў спажыўцоў" з’яўляецца фінансавай паслугай, у сувязі з чым на адносіны паміж грамадзянінам-спажыўцом, якія заключылі крэдытны дагавор з банкам ці іншай крэдытнай арганізацыяй, распаўсюджваюцца нормы дадзенага Закона ў частцы, якая не ўрэгуляванай адмысловымі законамі.

У арт. 32 названага Закона прадугледжана, што спажывец мае права адмовіцца ад выканання дамовы аб выкананні работ (аказаннi паслуг) у любы час пры ўмове аплаты выканаўцу фактычна панесеных iм расходаў, звязаных з выкананнем абавязацельстваў па дадзенай дамове.

Такім чынам, грамадзянін-спажывец, які заключыў крэдытны дагавор з банкам ці іншай крэдытнай арганізацыяй, мае права адмовіцца ад выканання названага дагавора ў любы час пры ўмове аплаты фактычна панесеных крэдыторам расходаў, звязаных з выкананнем абавязацельстваў па гэтаму дагавору і складаюцца з атрыманай ад крэдытора грашовай сумы і працэнтаў на яе за перыяд выкарыстання крэдыту.

Акрамя таго, у выпадку рэалізацыі асобай свайго права на датэрміновае выкананне крэдытнага дагавора пазычальнік мае права патрабаваць пераразліку прадугледжаных крэдытным дагаворам адсоткаў, выплачаных ім за перыяд, на працягу якога карыстанне грашовымі сродкамі ужо спынілася, і вяртання іх часткі, калі такая будзе ўсталяваная. У сувязі з гэтым Вярхоўны Суд РФ адзначыў, што вывад ніжэйстаячых судовых інстанцый аб тым, што пераразлік выплачаных працэнтаў не адпавядае закону і крэдытнай дамове, нельга прызнаць правільным.

Акрамя гэтага вышэйшая судовая інстанцыя адзначыла, што спасылка судоў на тое, што іскавыя патрабаванні пазычальніка аб спагнанні переплаченных адсоткаў зводзяцца да змены такога ўмовы крэдытнага дагавора, як тэрмін крэдытавання, таксама не можа быць прынята пад увагу, паколькі яна не заснавана на матэрыялах справы. Акрамя таго, робячы гэтую выснову, суды не паказалі матываў, па якіх яны прыйшлі да думкі аб падобнай кваліфікацыі заяўленых патрабаванняў.

Сапраўды, паставіўшы ў судовым парадку пытанне аб пераразліку выплачаных раней працэнтаў па крэдыце, пазычальнік толькі хацеў вярнуць частку выплачаных ім грошай, матывуючы сваю пазіцыю тым, што банк неабгрунтавана ўзбагаціўся. Пазычальнік не патрабаваў ўнясення змяненняў і дапаўненняў у крэдытны дагавор, паколькі спрэчка пра суму працэнтаў, якія падлягаюць вяртанню, адносіцца да пытанняў факту, а не права. Акрамя таго, пазычальніку няма сэнсу патрабаваць змены умоў фактычна выкананага і спыненага крэдытнага дагавора, паколькі законам падобная магчымасць не прадугледжаная.

Вярхоўны Суд РФ таксама палічыў памылковай спасылку ніжэйстаячых судоў на палажэнні п. 4 арт. 453 ГК РФ, пакладзеную ў абгрунтаванне адмовы ў задавальненні заяўленых патрабаванняў. Згодна з указаным пунктам боку не мае права патрабаваць вяртання таго, што было выканана імі па абавязацельству да моманту змянення або скасавання дагавора, калі іншае не ўстаноўлена законам або пагадненнем бакоў. Між тым крэдытны дагавор быў спынены належным выкананнем (арт. 408 ГК РФ), а не ў выніку яго скасавання. У сувязі з гэтым Вярхоўны Суд РФ адбыліся па справе судовыя акты адмяніў і накіраваў справу на новы разгляд.

Ключавым момантам у прыведзеным судовым акце з’яўляецца пазіцыя аб тым, што ў выпадку рэалізацыі пазычальнікам свайго права на датэрміновае выкананне крэдытнага дагавора пазычальнік мае права патрабаваць пераразліку прадугледжаных крэдытным дагаворам адсоткаў, выплачаных ім за перыяд, на працягу якога карыстанне грашовымі сродкамі ужо спынілася, і вяртання іх часткі , калі такая будзе ўсталяваная. Калі літаральна тлумачыць дадзеную пазіцыю, то размова ў ёй, па сутнасці, ідзе аб праве пазычальніка запатрабаваць залішне выплачаныя ім на карысць банка працэнты па крэдыце ў выпадку, калі пасля датэрміновага пагашэння доўгу яны з яго ўтрымліваліся. На карысць такога вываду кажа фраза пра тое, што могуць быць вернутыя працэнты, выплачаныя за перыяд, на працягу якога карыстанне крэдытам ужо спынілася.

У разгляданай сітуацыі, як вынікае з матэрыялаў справы, такога стану рэчаў не ўзнікла. Пазычальнік проста па-свойму пералічыў працэнты па крэдыту і палічыў, што банк яму павінен вярнуць частку выплачаных працэнтаў. Між тым такі падыход не адпавядае палажэнням арт. арт. 309 — 310 ГК РФ аб неабходнасці належнага выканання прынятых удзельнікамі грамадзянскага абароту на сябе абавязацельстваў, недапушчальнасці аднабаковага адмовы ад іх.

У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра тое, што пазычальнік ў мэтах выгаднага для сябе разліку ўлічваў ня першапачаткова ўзгоднены ў крэдытным дагаворы тэрмін крэдытавання, а фактычны тэрмін з улікам даты датэрміновага пагашэння крэдыту. Між тым формула разліку працэнтаў яму была вядомая першапачаткова, ён з ёй пагадзіўся, падпісаўшы крэдытны дагавор без пярэчанняў. У сувязі з гэтым пераразлік ўжо выплачаных працэнтаў не заснаваны ні на законе, ні на палажэннях крэдытнага дагавора. Вярхоўны Суд РФ лёс гэтай справы ня прадвызначыў, паглядзім, як будзе складвацца судовая практыка далей.

Прыведзенае справа мае важнае практычнае значэнне, паколькі наглядна паказвае, што банкі пры размяшчэнні крэдытных сродкаў на ўмовах спагнання аннуитетных плацяжоў пры датэрміновым вяртанні пазычальнікам крэдыту рызыкуюць пазбавіцца часткі свайго прыбытку за кошт магчымасці пераразліку ўжо выплачаных працэнтаў. Калі дадзеная прававая пазіцыя будзе ўспрынятая судовай практыкай, многія банкі рызыкуюць сутыкнуцца з лавінай падобных пазоваў.

Калі вы не знайшлі на гэтай старонцы патрэбнай вам інфармацыі, паспрабуйце скарыстацца пошукам па сайце:

Крэдытны калькулятар онлайн. Разлік крэдыту і пазыкі, штомесячнага плацяжу, датэрміновае пагашэнне.

крэдытны калькулятар дазваляе разлічыць онлайн штомесячныя плацяжы пагашэння крэдыту або пазыкі (напрыклад банкаўскі спажывецкі крэдыт) у залежнасці ад працэнтнай стаўкі і іншых умоў крэдыту. Акрамя крэдытных плацяжоў калькулятар разлічвае кошт крэдыту, поўную суму пераплаты, разлік датэрміновага пагашэння крэдыту.

Гэта незалежны калькулятар для крэдыту наяўнымі, спажывецкага крэдыту, аўтакрэдытах, іпатэкі.

Канкрэтныя ўмовы крэдыту пазнавайце ў вядучых банкаў: Ашчадбанк, ВТБ24, Райффайзенбанк, Рассельгасбанк, Альфа банк, Газпромбанк, Расбанк, Хоум Крэдыт, Банк Масквы, Уралсіба, Трансбанк і інш.

Пералік працэнтаў пры датэрміновым пагашэнні крэдыту

Многія адказныя пазычальнікі заўсёды імкнуцца пагасіць крэдыт своечасова, а яшчэ лепш датэрмінова, бо гэтая мера дазволіць ім свае грошы на аплату працэнтаў банку. Трэба адразу сказаць, што гэтая працэдура мае некалькі асаблівасцяў, і простаму кліенту, які далёкі ад спецыфікі банкаўскіх разлікаў, цяжка самастойна палічыць выгаду. Разгледзім, як ажыццяўляецца пераразлік крэдыту пры датэрміновым пагашэнні крэдыту, і як вырабіць дадзеную аперацыю.

пераразлік крэдыту

Згодна з заканадаўствам банк не мае права адмовіць сваім кліентам у датэрміновым пагашэнні пазыкі. Пры гэтым крэдытор абавязаны пералічыць працэнты па крэдыце, пры датэрміновым пагашэнні. Таму што фактычна ён пазыковымі сродкамі поўны тэрмін не карыстаўся. Пры афармленні пазыкі банк абавязаны даць кліенту графік плацяжоў, у якім пазначаны тры асноўныя паказчыкі:

 • сума для пагашэння асноўнага доўгу;
 • сума для аплаты працэнтаў;
 • памер штомесячнага плацяжу — асноўны доўг і працэнты;
 • рэшту па абавязку.

Згодна з артыкулам 809 і 810 ГК РФ пазычальнік мае права раней за тэрмін расплаціцца па абавязацельствах, а крэдытор абавязаны спаганяць працэнты толькі да таго дня, калі была праведзена поўная аплата па дамове.

Банкі не могуць парушаць закон, але могуць па ўмовах дагавора накласці штрафы на датэрміновае пагашэнне. Гэта значыць фактычна пазычальнік можа ў любы момант зачыніць крэдыт і зэканоміць на працэнтах, і заплаціць штраф, які паказаны ў дамове. Такім чынам, банкі агароджваюць сябе ад страты прыбытку. Хоць у цяперашні час штрафныя санкцыі за пагашэнне доўгу раней за тэрмін — гэта вялікая рэдкасць.

пераразлік крэдыту

Адразу трэба сказаць, пералік працэнтаў пры датэрміновым пагашэнні крэдыту ажыццяўляе крэдытор. Калі вы проста пакладзеце на крэдытны рахунак суму асноўнага доўгу, па графіку плацяжоў, то банк яе не ўлічыць як датэрміновае пагашэнне, ён проста будзе штомесяц ва ўстаноўлены тэрмін спісваць суму чарговага плацяжу, то ёсць суму асноўнага доўгу і працэнты.

Пазычальнік павінен звярнуцца асабіста ў банк і заявіць пісьмова пра свой намер пагасіць ўсю суму адначасова. Крэдытор прыме разгледзіць ваша заяву, потым абвесціць дакладны памер аднаразовай плацяжу. Акрамя таго, трэба ўлічыць плацельшчыку, што банк разлічвае, дакладней, аўтаматычная праграма робіць гэта, працэнты за кожны дзень карыстання крэдытам.

Па законе пазычальнік абавязаны паведаміць пісьмова крэдытора пра свой намер датэрмінова пагасіць доўг не пазней чым за 30 дзён.

Пастолькі, паколькі адносіны паміж крэдыторам і пазычальнікам строга кантралююцца заканадаўствам, то банк абавязаны выконваць рэгламент, а згодна з ім ён абавязаны пералічваць працэнты за пагашэння пазыкі, раней устаноўленага графікам тэрміну. Калі зыходзіць з заканадаўчага рэгламенту, мінімальны тэрмін карыстання пазыковыя грошы складае 1 месяц.

Пазычальнік можа адначасова пагасіць увесь доўг па пазыцы. Як гаварылася раней, для гэтага яму трэба напісаць заяву, удакладніць суму да аплаты, гэта значыць без уліку працэнтаў за нявыкарыстаны перыяд дзеяння дагавора. Затым ўнесці грошы на крэдытны рахунак і датэрмінова скасаваць дамову з крэдыторам.

пераразлік крэдыту

таксама кліент можа пагасіць крэдыт часткова датэрмінова, або, іншымі словамі, унесці на крэдытны рахунак наяўную суму, якая пойдзе ў лік пагашэння асноўнага доўгу. Тут таксама абавязкова трэба напісаць заяву і перадаць яго крэдытору. Затым ўнесці грошы і атрымаць новы графік штомесячных плацяжоў, таму што пры унясенні сумы ў кошт пагашэння асноўнага доўгу, графік плацяжоў памяншаецца.

Пераразлік пры датэрміновым пагашэнні крэдыту ажыццяўляе крэдытор, а, дакладней, аўтаматычная праграма. Разлікі будуць шмат у чым залежаць ад абранай сістэмы плацяжоў: аннуитетной або дыферэнцыраванай. Для дыферэнцыраванай сістэмы разліку плацяжоў палічыць памер выплаты значна прасцей, па сутнасці, яна паказаная ў графіку плацяжоў, у апошняй калонцы «Рэшту доўгу». Па дадзенай сістэме працэнты штомесяц налічваюцца менавіта на гэты астатак, адпаведна кожны чарговы плацёж будзе менш папярэдняга за кошт памяншэння памеру асноўнага доўгу.

Значна складаней палічыць суму да аплаты пры аннуитетной сістэме плацяжоў, бо агульная сума крэдыту, асноўны доўг і працэнты дзеляцца на ўвесь перыяд крэдытавання роўнымі часткамі. Звярніце ўвагу, што ў графіку плацяжоў па аннуитетной сістэме ў кожным месяцы памер працэнтаў па пазыцы розны.

Каб разлічыць суму датэрміновага пагашэння крэдыту скарыстайцеся онлайн-калькулятарам, знайсці яго ў сеткі не складзе працы. Але не варта спадзявацца на атрыманае значэнне, дакладную лічбу зможа назваць толькі крэдытор.

пераразлік крэдыту

Асноўная перавага для пазычальніка ў тым, што ён можа значна зэканоміць на працэнтах, бо асноўная складнік штомесячнага плацяжу — гэта працэнты па пазыцы. Калі аплата была занесеная часткова, то кліент таксама мае перавагу ў выглядзе паніжанага штомесячнага плацяжу або памяншэнні тэрміну крэдытавання.

Але ў дадзенай аперацыі ёсць адзін істотны недахоп — дадзеныя аб частковым або поўным пагашэнні крэдыту адлюстроўваюцца ў крэдытнай гісторыі кліента. Здавалася б, што гэта велізарны плюс для пазычальніка, і той факт, што ён датэрмінова разлічваецца з крэдыторам сведчыць аб яго фінансавай адказнасці. Але для банка гэта можа стаць падставай для адмовы ў крэдытаванні ў будучыні, таму што крэдытор губляе сваю прыбытак, а значыць, яму нявыгадна выдаваць пазыкі занадта добрапрыстойным пазычальнікам.

Такім чынам, пералічваюцца Ці працэнты пры датэрміновым пагашэнні крэдыту? Ды банк абавязаны зрабіць гэта па законе, у адваротным выпадку ён парушыць правы пазычальніка. У некаторых выпадках, дарэчы, банк мае права патрабаваць датэрміновага пагашэння ад пазычальніка самастойна, але гэта толькі тады, калі пазычальнік не выконвае свае абавязацельствы і дапусціў пратэрміноўкі. І нават у гэтым выпадку крэдытор абавязаны пералічыць працэнт за нявыкарыстаны перыяд, што ён абавязкова кампенсуе штрафамі і няўстойкі. Дарэчы, на нататку даўжнікам, скасаваць дамову ў аднабаковым парадку можа толькі суд.

Працэдура датэрміновага пагашэння крэдыту ў Ашчадбанку

Датэрмінова пагасіць крэдыт у Ашчадбанку можа любы грамадзянін пры захаванні прапісаных у дагаворы ўмоў. Для фінансавай арганізацыі такой разварот падзей невыгодны, бо яна губляе свае працэнты. Таму, нягледзячы на ​​грамадскае меркаванне, выплата доўгу раней часу адмоўна адбіваецца на крэдытнай гісторыі чалавека (даведацца крэдытную гісторыю можна ў Ашчадбанк Онлайн). Кліент, наадварот, пры раннім пагашэнні пазыкі выйграе. Па-першае, ён здымае з сябе пазыковыя абавязацельствы, па-другое, ён аддае банку менш грошай у выглядзе працэнтаў.

Раней банкі пры выплаце пазыкі кліентам раней прапісанага ў дамове тэрміну ўтрымлівалі розныя штрафы і камісіі. На сённяшні дзень такая практыка не ўжываецца.

Датэрміновае пагашэнне ў Ашчадбанку бывае двух тыпаў:

 1. Поўнае пагашэнне крэдыту. Ўносіце суму, пішаце заяву, чакаеце дату спісання грашовых сродкаў. Звычайна яны спісваюцца ў дату чарговага штомесячнага плацяжу. Не забудзьцеся атрымаць даведку аб адсутнасці даўгавых абавязацельстваў перад банкам.
 2. Частковае датэрміновае пагашэнне. У дадзеным выпадку вырабляецца пераразлік і змяненне графіка ў залежнасці ад сітуацыі.
  • Калі вы адначасова ўносіце буйную суму ў кошт частковага пагашэння, можа быць паменшаны тэрмін крэдытавання або памер далейшых штомесячных плацяжоў;
  • Калі жадаеце выплачваць крэдыт больш інтэнсіўна, павялічыўшы па ўласным жаданні памер рэгулярных плацяжоў, тэрмін крэдытавання таксама можа быць скарочаны.

Агульная працэдура датэрміновага пагашэння ў Ашчадбанку, незалежна ад таго, ці быў аформлены спажывецкі крэдыт або іпатэка, досыць простая, але папярэдне трэба вывучыць і ўлічыць некаторыя нюансы.

 1. Перачытайце свой крэдытны дагавор. У ім звычайна паказваецца тэрмін, раней якога нельга пагасіць пазыку (гэта можа быць 1 месяц, ці 4 месяцы ў залежнасці ад праграмы).
 2. За 30 дзён, 3 месяцы або пол года (у залежнасці ад умоў) банк неабходна паведаміць аб вашым намеры пагасіць свой доўг раней часу.

У цэлым, поўнае або частковае датэрміновае пагашэнне доўгу выконваецца ў некалькі крокаў:

 1. Для пачатку неабходна вызначыцца, цалкам або часткова вы хочаце пагасіць раней набыты пазыку. Калі часткова, то якую суму штомесячнага плацяжу вы хочаце ўсталяваць.
 2. Апавесціце пра свой намер банк. Папытаеце спецыяліста пералічыць працэнты па вашаму пазыцы і агучыць прыкладную суму да пагашэння.
 3. Папоўніце рахунак, з якога будуць спісвацца грошы, на неабходную суму.
 4. Звярніцеся ў бліжэйшы офіс Ашчадбанка (але пажадана ў той аддзяленне, дзе вы афармлялі пазыку) у той дзень, калі вы павінны ўнесці чарговы штомесячны плацёж, і напішыце адпаведную заяву.
 5. Дачакайцеся спісання сродкаў, калі вырашылі доўг зачыніць цалкам. Ці атрымаеце новы графік плацяжоў, калі зачыняеце часткова.
 6. Не забудзьцеся ў выпадку неабходнасці ўзяць даведку аб адсутнасці запазычанасці перад банкам.

ВАЖНА: заяву пішацца ў той дзень, калі павінен паступіць чарговы штомесячны плацёж, так як спісанне сродкаў адбываецца ва ўсталяваную дату. Калі ўнесці грошы на рахунак і напісаць заяву раней, то грошай на пакрыццё запазычанасці можа не хапіць. Пераразлікі робяцца ў дзень звароту. Калі вы звярнуліся ў банк на 5 дзён раней да даты спісання сродкаў, то працэнты за карыстанне крэдытам на гэтыя 5 дзён не будуць улічаныя. Адсюль могуць узнікнуць праблемы ў выглядзе пакінутай крэдытнай запазычанасці.

Звярніце таксама ўвагу, што датэрміновае пагашэнне крэдыту ў Ашчадбанку пры аннуитетных плацяжах крыху будзе адрознівацца ад сітуацыі з дыферэнцыяванымі плацяжамі. У другога варыянту працэнты за карыстанне налічваюцца нераўнамерна, на рэшту доўгу, і памер плацяжоў кожны месяц памяншаецца.

Каб вызначыць прыкладную суму, якая спатрэбіцца для аплаты доўгу, і пералічыць працэнты, можна звярнуцца ў бліжэйшы аддзяленне да аператара банка, альбо выкарыстоўваць калькулятар датэрміновага пагашэння ў рэжыме онлайн і разлічыць усё самастойна, не выходзячы з хаты.

Як вярнуць страхоўку пры датэрміновым пагашэнні крэдыту?

Часта разам з крэдытнай дамовай даводзіцца афармляць і дагавор страхавання. Гэтага патрабуюць банкі, каб паменшыць уласныя рызыкі. Такі страхавы дагавор нясе дадатковыя выдаткі. Сутнасць яе ў тым, што з вашых крэдытных грошай аплачваецца страхоўка на працягу ўсяго перыяду дзеяння крэдыту.

Але пры пагашэнні крэдыту, неабходнасць у страхоўцы, якую вы аплацілі загадзя, адпадае. Па законе гэтыя грошы за страхоўку можна вярнуць. Звычайна вяртанню падлягае сума, якая была выплачаная за нявыкарыстаны перыяд крэдытавання.

Каб вярнуць нявыкарыстаную частку страхоўкі, неабходна:

 1. Звярнуцца ў банк або непасрэдна страхавую кампанію з заявай устаноўленага ўзору. Узор заявы можна папрасіць у супрацоўнікаў у аддзяленні.
 2. Даць неабходныя дакументы (копія пашпарта, копія крэдытнага дагавора, даведка аб адсутнасці запазычанасці перад банкам).
 3. Дачакацца разгляду і вынясення рашэння па вашаму запыту.
 4. Дачакацца залічэння грашовых сродкаў на рахунак, які вы ўказалі ў заяве.

ВАЖНА: перад падачай заявы на вяртанне нескарыстанай часткі страхоўкі, старанна вывучыце ваш дагавор са страхавой кампаніяй. Там абавязкова павінны быць прапісаны ўмовы скасавання і вяртання грашовых сродкаў, а менавіта паказана, што пры скасаванні дагавора па ініцыятыве кліента з прычыны датэрміновага выканання даўгавых абавязацельстваў, астатняя частка грашовых сродкаў павінна быць вернута кліенту. Калі такія ўмовы не прапісаны, грошы вярнуць не атрымаецца.

У цэлым, працэдура датэрміновага пагашэння крэдыту ў Ашчадбанку простая і не займае шмат часу. Нягледзячы на ​​тое, што банку гэта не вельмі выгадна з фінансавага боку, бо ён губляе свае адсоткі, працэдура бясплатная. Калі вы прынялі рашэнне пагасіць крэдыт раней за тэрмін, які пазначаны ў дамове, не забудзьцеся загадзя паведаміць пра гэта ваш банк.

Пытанне: ці можна ў Ашчадбанку датэрмінова пагасіць іпатэку?

Адказ: так, Сбербанк прадугледжвае магчымасць поўнага або частковага датэрміновага пагашэння іпатэкі. Можна зачыніць іпатэку шляхам аднаразовай ўнясення астатняй сумы запазычанасці. Або ўносіць кожны месяц, раз у квартал, у паўгоддзе суму звыш устаноўленага памеру штомесячнага плацяжу, папярэдне падаючы пры гэтым адпаведную заяву ў банк. Такім чынам доўг будзе скарачацца хутчэй, і іпатэка будзе выплачана раней часу. Адпаведна кліент выплаціць менш працэнтаў па крэдыце.

Пытанне: ці можа банк патрабаваць датэрміновага пагашэння крэдыту?

Адказ: так, калі гэта прапісана ва ўмовах крэдытнага дагавора. А такія ўмовы прапісваюцца практычна заўсёды. Банк можа запатрабаваць поўнае датэрміновае пагашэнне крэдыту ў выпадку, калі пазычальнік злосна парушае ўмовы дамовы, гэта значыць не выплачвае доўг. Дадзенае пытанне вырашаецца ў судовым парадку.

Пытанне: ці выгадна датэрмінова гасіць крэдыт у Ашчадбанку?

Адказ: так, кліенту гэта выгадна з фінансавага пункту гледжання, так як ён аддае менш грошай у выглядзе працэнтаў, чым планавалася першапачаткова. Але датэрміновае пагашэнне адмоўна адбіваецца на крэдытнай гісторыі чалавека, так як банкі не любяць «датэрміновікаў», бо яны губляюць свае працэнты. Таму ёсць магчымасць, што ў будучыні банк будзе больш строга ставіцца да вас пры разглядзе заявы на крэдыт і будзе выдаваць вам грошы ў доўг не вельмі ахвотна і на менш прывабных умовах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *